Kê khai thuế với phế liệu, phế phẩm thu được trong sản xuất

43/22/2018

Khi thực hiện thủ tục kê khai DN chỉ kê khai đối với phế liệu, phế phẩm thu được từ nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Đối với phế liệu, phế phẩm thu được từ nguồn nguyên liệu, vật tư trong nước thì DN không phải kê khai.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu máy bay

12/28/2018

Theo Quyết định 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có 3 thủ tục hành chính quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với máy bay xuất nhập khẩu, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì, thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

20/10/2018

Cùng tìm hiểu Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì, thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

19/06/2018

Thủ tục hải quan, cách giải quyết đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại được Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư

34/06/2018

Thủ tục hải quan mới nhất, chi tiết nhất, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư được Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần

28/06/2018

Trình tự, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần. Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Toàn văn Luật quản lý ngoại thương mới nhất năm 2017

36/17/2018

Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018. Sau đây là toàn văn Toàn văn Luật quản lý ngoại thương mới nhất, đầy đủ nhất năm 2017.

Xem thêm

Hàng hóa nhập khẩu nào được miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại?

27/15/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong đó quy định một số sản phẩm hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM tạm thời, biện pháp PVTM chính thức trong các trường hợp sau:

Xem thêm

Những điểm mới về khai báo, kiểm tra hải quan từ Nghị định 59/2018/NĐ-CP

02/12/2018

Những vấn đề về người khai hải quan; khai hải quan; thời điểm cơ quan Hải quan thông báo việc kiểm tra hải quan cho người khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa; kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất; xử lý kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất cũng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Xem thêm