Cách xác định năm nhập khẩu đối với hàng đã qua sử dụng

08/01/2019

Cách xác định năm nhập khẩu đối với hàng đã qua sử dụng

Do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định năm nhập khẩu (NK) đối với hàng hóa đã qua sử dụng, nên cơ quan Hải quan gặp vướng mắc khi làm thủ tục đối với một số loại hàng hóa ô tô, rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng.

Theo Tổng cục Hải quan, tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm thep Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định, các loại ô tô, rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm NK thuộc danh mục hàng hóa cấm NK. 

Tuy nhiên, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không quy định năm NK được xác định như thế nào (là thời điểm người NK đăng ký tờ khai hải quan hay thời điểm hàng về đến cảng Việt Nam).

Trước thời điểm Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực, tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP cũng quy định ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được NK nếu đảm bảo điều kiện đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm NK. Đồng thời, tại điểm 1 mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn việc NK ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định: Ô tô đã qua sử dụng được NK phải đảm bảo điều kiện không quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam, cụ thể là năm 2006 chỉ được nhập ô tô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây.

Như vậy, đối với mặt hàng là ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi, thời hạn 5 năm được tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam. Các loại ô tô khác như ô tô tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn độc cơ hiện chưa có hướng dẫn cụ tể. 

Mặt khác, Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA là Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP; Nghị định 187/2013/NĐ-CP cũng đã được thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 72 Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì các văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết 31/12/2018.

Do đó, để kịp thời hướng dẫn hải quan địa phương và DN thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn rõ cách xác định năm NK đối với hàng hóa NK đã qua sử dụng nêu tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP nêu trên.

Theo Báo Hải quan