Nhập khẩu mặt hàng có mã HS nằm ngoài giấy phép kinh doanh?

17/02/2018

Nhiều công ty vướng mắc khi nhập khẩu các mặt hàng là thiết bị, phụ tùng thay thế có mã HS nằm ngoài giấy phép kinh doanh. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xem thêm

Tôi là nhân viên Tổng Lãnh sự quán, tôi đã hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Quý cơ quan cho biết hồ sơ, thủ tục để tái xuất xe ô tô như thế nào?

00/28/2018

Hồ sơ, thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô khi hết nhiệm kỳ công tác thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2014/TT-BTC, ngày 11/02/2014 của Bộ Tài Chính

Xem thêm

Thủ tục nhập tài sản là xe ô tô hồi hương về Việt Nam

08/23/2018

Tôi có tài sản là xe ô-tô trong quá trình làm việc tại nước ngoài, hiện nay tôi hồi hương về Việt Nam đã có hộ khẩu thường trú tại Quận 3 TP Hồ Chí Minh, do điều kiện bận phải điều hành công ty tôi không đến được cơ quan hải quan để làm thủ tục cấp giấy phép và thủ tục hải quan để nhập xe tôi có thể ủy quyền cho người khác được không?

Xem thêm

Miễn thuế gì với ôtô do Việt kiều mang về nước?

05/23/2018

Xe phải được đăng ký ít nhất 6 tháng ở nước ngoài, chạy quãng đường tối thiểu 10.000 km mới được nhập về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển.

Xem thêm

Các loại lệ phí hải quan cần biết theo Thông tư 274

12/10/2018

Các loại lệ phí hải quan, mức thu lệ phí hải quan được quy định chi tiết nhất, mới nhất tại Thông tư số 274 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện hàng hóa”.

Xem thêm

Hồ sơ hải quan là gì? Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm những chứng từ gì?

15/07/2018

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan.

Xem thêm

Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia?

11/07/2018

Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia? Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia?

Xem thêm

Thủ tục tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào

50/06/2018

Hướng dẫn thủ tục quy trình tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào cho các doah nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Làm thủ tục hải quan với hàng phế liệu như: Giấy carton, nylon.. quy trình như thế nào?

46/05/2018

Quy định tại điều 7, điều 9 Thông tư số 34/2012/TTLT-BTNMT, điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cần những hồ sơ sau để làm thủ tục hải quan

Xem thêm