Miễn thuế gì với ôtô do Việt kiều mang về nước?

05/23/2018

Xe phải được đăng ký ít nhất 6 tháng ở nước ngoài, chạy quãng đường tối thiểu 10.000 km mới được nhập về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển.

Xem thêm

Các loại lệ phí hải quan cần biết theo Thông tư 274

12/10/2018

Các loại lệ phí hải quan, mức thu lệ phí hải quan được quy định chi tiết nhất, mới nhất tại Thông tư số 274 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện hàng hóa”.

Xem thêm

Hồ sơ hải quan là gì? Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm những chứng từ gì?

15/07/2018

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan.

Xem thêm

Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia?

11/07/2018

Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia? Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia?

Xem thêm

Thủ tục tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào

50/06/2018

Hướng dẫn thủ tục quy trình tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào cho các doah nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Làm thủ tục hải quan với hàng phế liệu như: Giấy carton, nylon.. quy trình như thế nào?

46/05/2018

Quy định tại điều 7, điều 9 Thông tư số 34/2012/TTLT-BTNMT, điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cần những hồ sơ sau để làm thủ tục hải quan

Xem thêm

Hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15

53/04/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Xem thêm

Thuế nhập khẩu thiết bị máy bay không người lái

22/02/2018

Hướng dẫn chi tiết về thuế nhập khẩu thiết bị máy bay không người lái của Tổng cục Hải quan.

Xem thêm

Người khai hải quan phải làm gì?

33/02/2018

Người khai hải quan phải làm gì? Khai hải quan được quy định tại Điều 29 Luật Hải quan, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Xem thêm