Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia?

11/07/2018

Cơ chế 01 cửa quốc gia là gì? Những nội dung khi thực hiện cơ chế 01 cửa quốc gia? Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia?

Xem thêm

Thủ tục tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào

50/06/2018

Hướng dẫn thủ tục quy trình tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào cho các doah nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Làm thủ tục hải quan với hàng phế liệu như: Giấy carton, nylon.. quy trình như thế nào?

46/05/2018

Quy định tại điều 7, điều 9 Thông tư số 34/2012/TTLT-BTNMT, điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cần những hồ sơ sau để làm thủ tục hải quan

Xem thêm

Hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15

53/04/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Xem thêm

Thuế nhập khẩu thiết bị máy bay không người lái

22/02/2018

Hướng dẫn chi tiết về thuế nhập khẩu thiết bị máy bay không người lái của Tổng cục Hải quan.

Xem thêm

Người khai hải quan phải làm gì?

33/02/2018

Người khai hải quan phải làm gì? Khai hải quan được quy định tại Điều 29 Luật Hải quan, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Xem thêm

Làm tờ khai hải quan một lần trong những trường hợp nào?

52/31/2018

Việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần được áp dụng trong các trường hợp như sau - Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Hải quan, Khoản 8, khoản 10 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Xem thêm

Cửa trượt tự động phòng mổ chịu thuế nhập khẩu bao nhiêu phần trăm?

16/31/2018

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn về đề nghị xem xét lại mã số cho mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ và cửa trượt tự động phòng mổ.

Xem thêm

Quyền và trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan

43/29/2018

Quyền và trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Xem thêm