Thủ tục tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào

06/02/2018

Thủ tục tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào

Hướng dẫn thủ tục quy trình tạm xuất, tái nhập ô tô, máy ủi, máy lu sang Lào cho các doah nghiệp Việt Nam.

Hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng làm công trình ở Lào, muốn đưa xe tải , máy ủi, máy xúc, máy lu sang để sử dụng thì cần thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Công ty thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập như sau:

* Hồ sơ:

- Công văn xin tạm xuất máy móc thiết bị (MMTB);

- Hợp đồng/Biên bản thỏa thuận thuê (mượn) MMTB hoặc hợp đồng thi công công trình;

- Invoice (nếu có);

- Packing list;

- Tờ khai hải quan (Thực hiện khai hải quan điện tử).

* Thủ tục:

- Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ Việt Nam - Lào.

 - Mở tờ khai tạm nhập loại hình G12 theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.

- Thời hạn TNTX theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan Hải quan. Nếu cần kéo dài thời hạn thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan (Theo khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP).

Theo Báo Hải quan