Đề xuất bỏ quy định số lượng xe tối thiểu của doanh nghiệp vận tải

31/12/2017

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bỏ quy định số lượng xe tối thiểu đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.

Xem thêm

Những điểm yếu doanh nghiệp Việt cần khắc phục khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

52/10/2017

Doanh nghiệp (DN) Việt mặc dù đã hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu nhưng chủ yếu là hoạt động gia công lắp ráp nên giá trị gia tăng thấp. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do chưa có sự liên kết với các DN đầu tư nước ngoài (FDI).

Xem thêm