Làm thủ tục hải quan với hàng phế liệu như: Giấy carton, nylon.. quy trình như thế nào?

05/02/2018

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC

Hóa đơn thương mại : 01 bản chụp.

Vận đơn

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính

Hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu
Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan:
Đối với thương nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

- Giấy chứng nhận còn hiệu lực (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Bản Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư này);

- Bản cam kết pháp lý về tài chính (theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này).

Đối với thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận còn hiệu lực của thương nhân ủy thác nhập khẩu (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Bản Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Bản cam kết pháp lý về tài chính.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

Châu Nguyên Global - công ty thương mại, vận tải, logistics, đại lý hải quan, dịch vụ hải quan hàng đầu hiện nay. 
Hotline: 0905371177/0975545373
Website: www.cng.net.vn
Facebook: www.facebook.com/dichvuhaiquanCNG