Cách Khai Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu Trong 8 Bước

43/06/2018

Tờ khai hải quan xuất khẩu sử dụng để khai báo thông tin về lô hàng xuất khẩu.

Xem thêm

Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

09/05/2018

Thủ tục,quy trình hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất là gì, Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất?

03/04/2018

Quy trình thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ tục sau:

Xem thêm

Thủ tục, quy trình xuất khẩu hàng hóa sản xuất

56/03/2018

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá sản xuất xuất khẩu (SXXK) thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ tục sau:

Xem thêm

Nhập khẩu thực phẩm: Những trường hợp nào được miễn kiểm tra An toàn thực phẩm?

48/02/2018

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó quy định 09 trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Xem thêm

Hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy có được trả lại tiền thuế?

32/02/2018

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan, bị tịch thu, tiêu hủy thì tùy thuộc vào việc đã nộp thuế NK và thuế tiêu thụ đặc biệt cơ quan Hải quan sẽ không thu thuế hoặc trả lại tiền thuế đã nộp.

Xem thêm

Nhập khẩu mặt hàng có mã HS nằm ngoài giấy phép kinh doanh?

17/02/2018

Nhiều công ty vướng mắc khi nhập khẩu các mặt hàng là thiết bị, phụ tùng thay thế có mã HS nằm ngoài giấy phép kinh doanh. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xem thêm

Tôi là nhân viên Tổng Lãnh sự quán, tôi đã hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Quý cơ quan cho biết hồ sơ, thủ tục để tái xuất xe ô tô như thế nào?

00/28/2018

Hồ sơ, thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô khi hết nhiệm kỳ công tác thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2014/TT-BTC, ngày 11/02/2014 của Bộ Tài Chính

Xem thêm

Thủ tục nhập tài sản là xe ô tô hồi hương về Việt Nam

08/23/2018

Tôi có tài sản là xe ô-tô trong quá trình làm việc tại nước ngoài, hiện nay tôi hồi hương về Việt Nam đã có hộ khẩu thường trú tại Quận 3 TP Hồ Chí Minh, do điều kiện bận phải điều hành công ty tôi không đến được cơ quan hải quan để làm thủ tục cấp giấy phép và thủ tục hải quan để nhập xe tôi có thể ủy quyền cho người khác được không?

Xem thêm