Chế phẩm hóa chất nhập khẩu được tính thuế bao nhiêu phần trăm?

25/01/2018

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Toàn Bộ về mã số đối với mặt hàng hợp kim ferro silicon carbon. Theo đó, mặt hàng công ty NK là chế phẩm hóa chất, không phải là sắt và thép, không phải là hợp kim fero nên không thuộc Chương 72 “Sắt và thép”.

Xem thêm

Hải quan hướng dẫn xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế

51/01/2018

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế… trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Xem thêm

Kê khai thuế với phế liệu, phế phẩm thu được trong sản xuất

43/22/2018

Khi thực hiện thủ tục kê khai DN chỉ kê khai đối với phế liệu, phế phẩm thu được từ nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Đối với phế liệu, phế phẩm thu được từ nguồn nguyên liệu, vật tư trong nước thì DN không phải kê khai.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu máy bay

12/28/2018

Theo Quyết định 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có 3 thủ tục hành chính quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với máy bay xuất nhập khẩu, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì, thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

20/10/2018

Cùng tìm hiểu Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì, thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

19/06/2018

Thủ tục hải quan, cách giải quyết đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại được Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư

34/06/2018

Thủ tục hải quan mới nhất, chi tiết nhất, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư được Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Thủ tục hải quan với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần

28/06/2018

Trình tự, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần. Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.

Xem thêm

Toàn văn Luật quản lý ngoại thương mới nhất năm 2017

36/17/2018

Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018. Sau đây là toàn văn Toàn văn Luật quản lý ngoại thương mới nhất, đầy đủ nhất năm 2017.

Xem thêm