Nhập khẩu hàng hoá từ Lào: Làm sao để hưởng ưu đãi thuế?

08/01/2019

Nhập khẩu hàng hoá từ Lào: Làm sao để hưởng ưu đãi thuế? 

Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu theo Khoản 1, Điều 6, Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào khi có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với: Thương nhân là thương nhân Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu đăng ký hoạt động thương mại biên giới tại các tỉnh biên giới Việt - Lào theo trình tự, thủ tục tại Thông tư này để được hưởng chính sách ưu đãi của Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào; cư dân biên giới của Việt Nam và cư dân mang túi đeo chéo gucci hàng hiệu huyện biên giới của Lào; doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh của Lào giáp biên giới Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới Việt - Lào.

Thông tư nêu rõ: Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu theo Khoản 1, Điều 6, Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào khi có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

Thương nhân biên giới nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam theo quy định tại Điều 7 và Khoản 2, Điều 13, Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào, khi làm thủ tục nhập khẩu phải có các giấy tờ sau: Văn bản do Sở Công Thương cấp tỉnh biên giới hoặc Phòng Công Thương cấp huyện biên giới của nước CHDCND Lào cấp, xác nhận hàng hóa được sản xuất tại và bởi dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam; văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào về việc hàng hóa đã qua kiểm tra và đạt yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch và an toàn thực phẩm.

Cũng theo Thông tư, cư dân biên giới theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào được mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới và hưởng định mức miễn thuế theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP và Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27/2/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân tại các huyện biên giới của Lào được hưởng ưu đãi quy định tại Khoản 4, Điều 5, Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào, khi làm thủ tục nhập khẩu phải có các giấy tờ sau: Xác nhận hàng hóa được sản xuất bởi cư dân tại các huyện biên giới của nước CHDCND Lào do Sở Công Thương cấp tỉnh biên giới hoặc Phòng Công Thương cấp huyện biên giới của Lào cấp; xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2016/TT-BCT ngày 1/7/2016 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2019.

Theo Thanh Nguyễn/Báo Hải quan