Hải quan một cửa: Năm 2018 có đột phá

17/01/2018

Hải quan một cửa: Năm 2018 có đột phá

Thủ tục xuất nhập khẩu được cắt giảm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ủy ban gần đây.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2017, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) vào kiểm tra chuyên ngành đã có một số kết quả tích cực.

Chi phí thông quan trực tiếp cho 1 lô hàng giảm 19 USD cho cả xuất và nhập khẩu. Tính tới 15-12-2017, ước tính doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm 205 triệu USD cho 10,81 triệu tờ khai thủ tục thông quan; giảm hơn 15 triệu giờ lưu kho hàng xuất khẩu và 33 triệu giờ lưu kho bãi hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng kết quả này còn cách xa so với mục tiêu khi mới chỉ thực hiện được 1/5 kế hoạch năm 2017. Đơn cử, so với chỉ tiêu 22 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên NSW được giao tại phiên họp lần thứ 2 vào tháng 7-2017, hiện mới chỉ có 8 thủ tục được triển khai, 14 thủ tục còn lại phải chờ đến hết quý 1-2018 mới chính thức được thực hiện trên NSW.

Trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong số lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu… Qua khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về hải quan và triển khai NSW, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết 25% doanh nghiệp đánh giá thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành khó và rất khó, 67% bình thường và chỉ 8% cho biết dễ, rất dễ. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ước tính NSW chỉ tạo thuận lợi được 7%-8% số doanh nghiệp khảo sát, còn “hành” tới 25% số doanh nghiệp. 

Hải quan một cửa cần đột phá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, năm 2018 phải có đột phá về thực hiện hải quan một cửa, vì vậy cần đặt ra trách nhiệm của các bộ trưởng, cục trưởng khi triển khai chậm cơ chế này. Yêu cầu trong năm 2018, các bộ phấn đấu triển khai đủ 130 TTHC mới theo đăng ký tại kế hoạch tổng thể triển khai NSW và ASW giai đoạn 2016-2020; tiếp tục rà soát và bổ sung các thủ tục mới vào kế hoạch chung; chính thức kết nối ASW.

Về lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan từ 30%-35% trên tổng số các lô hàng xuất nhập khẩu như hiện nay xuống còn 15% nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, song vẫn phải bảo đảm hiệu quả trong quản lý nhà nước, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thống nhất một đơn vị thực hiện kiểm tra chuyên ngành, chấm dứt tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau:

- Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080

- Đối với cán bộ, công chức các Bộ ngành: http://103.248.160.16:8081

Cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh

 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 138 sau hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12. Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị quyết là quyết tâm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh với yêu cầu cụ thể về việc đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
 
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương cần tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh, chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ các chỉ số còn dư địa, thấp điểm, thấp hạng; thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn thuộc phạm vi quản lý, quyết tâm phấn đấu đưa VN vào nhóm ASEAN - 4 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là những dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, 2019 và chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2018 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội..

Theo SGGP, TNO