Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt gần 159 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2020

16/05/2020

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 4/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 158,9 tỷ USD, tăng 0,9%, tương ứng tăng 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 159 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2020

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 98,51 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng giảm 1,47 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu túi đeo chéo prada của khối doanh nghiệp trong nước là 60,43 tỷ USD, tăng 5% (tương ứng tăng 2,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.  

Đến hết tháng 4/2020, tổng trị giá xuất khẩu sản  phẩm của Việt Nam đạt 80,86 tỷ USD, tăng 2%  tương ứng tăng 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019, tổng trị giá nhập khẩu đạt 78,08 tỷ USD, giảm 0,3% (tương ứng giảm 224 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,78 tỷ USD.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu 2,78 tỉ USD. Những nhóm hàng giữ được mức tăng khi xuất khẩu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 26%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 27,4%; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 76,9%...

Thị trường châu Á vẫn dẫn đầu trong hoạt động trao đổi thương mại của Việt Nam với tỷ trọng cao nhất là 65,2% trong tổng kim ngạch XNK của cả nước, tương đương 144,64 tỉ USD; đứng thứ hai là XNK với châu Âu đạt 19,44 tỉ USD...

Xuất nhập khẩu trong tháng 4/2020

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong tháng 4 đạt 36,11 tỉ USD, giảm 22% so với tháng 3, tương ứng giảm 10,17 tỉ USD do ảnh hưởng của dịch Covid-19 toàn cầu.

Theo Baodauthau/TNO