Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 264 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2018

03/08/2018

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 264 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2018

Cụ thể trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Với kết quả này, ước tính 7 tháng của năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 133,7 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu ước tính 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tuy nhiên thặng dư thương mại của Việt Nam đến hết tháng 7/2018 vẫn đạt 3,1 tỷ USD.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ 01- 30/7/2018 đạt 25.093 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 30/7/2018 đạt 172.043 tỷ đồng bằng 60,79% dự toán, bằng 58,72% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2017. Ước thu tháng 7/2018 đạt 25.500 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 172.500 tỷ đồng bằng 60,95% dự toán, bằng 58,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2017 (166.780,8 tỷ đồng)

Theo TBTC/Infornet