Phải làm gì khi khai sai số CO hải quan nhập khẩu hàng hoá?

02/11/2018

Khai sai số CO nhập khẩu hàng hoá

Công ty em có nhập một lô hàng từ TQ. Nhưng do lô hàng này gấp, nên Công ty em có xin hải quan nợ CO sô E18GDDGQT1080006. Nhưng khi nhận được CO gốc từ TQ, em phát hiện ra CO bị sai trọng lượng. Em có yêu cầu bên TQ sửa lại cho chuẩn và giữ nguyên số CO E18GDDGQT1080006 này cho bên em. Hiện tại, phía TQ phản hồi lại cho em. Họ chỉ có thể phát hành số CO mới E18GDDGQT1080007 với nội dung chuẩn cho bên em. Nhưng bên em đã xin HQ nợ CO E18GDDGQT1080006 này rồi. Em có thể Khai bổ sung thay đổi thuế AMA, phần ghi chú sau khi sửa em ghi số CO E18GDDGQT1080007 có được không ạ?

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, đối với tờ khai hải quan điện tử, trường hợp chưa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC (hướng dẫn tại mẫu 3.9 “Chứng từ chứng nhận xuất xứ”). Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai bổ sung sau thông quan theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC (chỉ tiêu 1.68 “Phần ghi chú”).

Như vậy, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, Công ty chỉ cần khai việc chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ mà không phải khai số tham chiếu của chứng từ này.

Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan Công ty đã khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ lên hệ thống mà phát hiện có sai sót thì sau khi hàng hóa đã được thông quan, căn cứ Điểm b.1, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC), Công ty vẫn được khai sửa lại thông tin số tham chiếu tại chỉ tiêu 1.68 “Phần ghi chú”. Cần lưu ý việc khai bổ sung AMA và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

C/O là gì?

C/O là Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa (Certificate of origin – C/O) là một chứng từ nằm trong Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu hàng hóa, Chứng từ này giúp cho hàng hóa Xuất nhập khẩu được nhiều ưu đãi hơn (tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai nước mua bán) về thuế quan, hàng hóa khi có giấy chứng nhận xuất xứ này sẽ được hưởng khá nhiều ưu đãi về thuế quan, hàng hóa có thể hưởng thuế suất thấp, hặc được miễn thuế…. Vậy C/O là gì? tác dụng của C/O? Ai có thẩm quyền cấp C/O? Có mấy loại CO… Cùng tham khảo bài viết sau nhé:

Khái niệm về C/O

Certificate of original – C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do một quốc gia (nước xuất khẩu) cấp phát ra để xác nhận là hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy tắc xuất xứ, nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa khi nhập khẩu vào một quốc gia khác (nước nhập khẩu) về mặt thuế quan.

Tác dụng của C/O

– Ưu đãi thuế quan: xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.

– Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.

– Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

Theo Báo Hải Quan