Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 500 tỷ USD

28/12/2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 500 tỷ USD

Cả năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 482 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay...

Năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 482,23 tỷ USD.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tổng kim ngạch xuất khẩu 244,7 tỷ USD thì khu vực kinh tế trong nước đạt 69,2 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 71,7% (giảm 0,6 điểm phần trăm so với năm 2017).

Trong năm 2018, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đáng chú ý, trong đó 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD và 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD. Đó là điện thoại và linh kiện đạt 50 tỷ USD; hàng dệt may đạt 30,4 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 29,4 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 tỷ USD và giày dép đạt 16,3 tỷ USD.

"Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng clutch nam prada siêu cấp  chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài", Tổng cục Thống kê nhận định.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản, thủy sản trong năm 2018 cũng tăng khá như thủy sản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 6,3%; rau quả đạt 3,8 tỷ USD, tăng 9,2%; cà phê đạt 3,5 tỷ USD, tăng 1,2%...

Riêng mặt hàng dầu thô tính chung cả năm 2018 tiếp tục giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với năm trước, với kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 2,3 tỷ USD, giảm 21,2%.

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu cả năm 2018 ước tính đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 94,80 tỷ USD, tăng 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 142,71 tỷ USD, tăng 11,6%.

Trong năm 2018, có 36 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 4 mặt hàng trên 10 tỷ USD.

Nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công, lắp ráp trong nước có kim ngạch tăng so với năm trước là điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,5%; vải tăng 13,5%; sắt thép, tăng 9%; chất dẻo tăng 20%; xăng dầu tăng 7,8%...

Như vậy, cán cân thương mại cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,8 tỷ USD.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, năm 2018 khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên so với năm 2017.

Theo VnEconomy