Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2018 đạt gần 70 tỷ USD

21/03/2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2018 đạt gần 70 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 2/2018 xuất khẩu đạt kim ngạch gần 28,36 tỷ USD, giảm 29,6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 14,33 tỷ USD, giảm 29,1% so với tháng trước, nhập khẩu đạt 14,03 tỷ USD, giảm 30%.

Tính đến hết 2 tháng/2018, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 68,51 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu  đạt 34,51 tỷ USD, tăng 25,8% và kim ngạch nhập khẩu đạt 34 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2/2018 thặng dư 294 triệu USD,  qua đó, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 2 tháng/2018 thặng dư 504 triệu USD.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2018 đạt gần 18,93 tỷ USD, giảm 26,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng/2018 đạt 44,78 tỷ USD, tăng 24,4%, tương ứng tăng gần 8,8 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2018 đạt mức thặng dư 1,92 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại trong 2 tháng/2018 lên mức thặng dư 4,28 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2018 đạt 5,13 tỷ USD, giảm 44,2% (tương ứng tăng 4,07 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 2/2018.

XEM THÊM: KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NỬA ĐẦU THÁNG 2/2018 CỦA VIỆT NAM

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 2/2018 giảm so với kỳ 1 tháng 02/2018 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Hàng dệt may giảm 78,4%, tương ứng giảm 1,05 tỷ USD; giầy dép các loại giảm 58,3%, tương ứng giảm 345 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 32,6% tương ứng giảm 334 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 76,1%, tương ứng giảm 269 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 12%, tương ứng giảm 218 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 02 năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 34,51 tỷ USD, tăng 25,8%  tương ứng tăng 7,08 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2017

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2/2018 đạt 3,99 tỷ USD, giảm 38,2% tương ứng giảm 2,46 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 02/2018, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên  24,53 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2018 đạt 6,4 tỷ USD, giảm 17,4% (tương ứng giảm 1,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2018.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 2/2018 giảm so với kỳ 1 tháng 2/2018 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 24,5%, tương ứng giảm 275 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 12,8%, tương ứng giảm 208 triệu USD; sắt thép các laoij giảm 32,4%, tương ứng giảm 123 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 26,1%, tương ứng giảm 107 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo giảm 41,9%, tương ứng giảm 103 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 2/2018, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 34 tỷ USD, tăng 20,4% (tương ứng tăng 5,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4 tỷ USD, giảm 12,3%  tương ứng giảm 560 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 2/2018, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng 2/2018 đạt 20,25 tỷ USD, tăng 21% tương ứng tăng gần 3,52 tỷ USD so với tháng 2/2017.

XEM THÊM: NHỮNG CHÍNH SÁCH XUẤT NHẬP KHẨU NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2018

Theo Báo Hải Quan