Hướng dẫn cách tra cứu tờ khai Hải quan trực tuyến mới nhất

11/01/2018

Hướng dẫn cách tra cứu tờ khai Hải quan trực tuyến mới nhất

Tổng cục Hải quan đã triển khai dịch vụ công trực tuyến “Tra cứu thông tin tờ khai Hải quan” cho phép doanh nghiệp tra cứu nhanh, chính xác nhất thông tin về tờ khai hải quan của mình để đối chiếu với thông tin hiện có tại doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi nhất trong xuất nhập khẩu.

Để “Tra cứu thông tin tờ khai Hải quan”, người dân và doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx sẽ hiện ra bảng biểu như trên với các hướng dẫn cụ thể, đơn giản.

Phần dịch vụ công trên Cổng thông tin của Hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp điền các thông tin bao gồm: Số tờ khai cần tra cứu, mã số thuế của doanh nghiệp, và số chứng minh thư nhân dân của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp đã được đăng ký với cơ quan thuế. Sau khi kiểm tra các thông tin nói trên, chức năng sẽ hiển thị các thông tin chung và trạng thái của tờ khai cần tra cứu.

Đây là một trong các bước đi tiếp theo của Tổng cục Hải quan trong minh bạch hóa thông tin và nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ công trực tuyến để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn khi thực hiện thủ tục hải quan. Việc tra cứu thông tin tờ khai hải quan trực tuyến giúp doanh nghiệp kiểm tra, đối chiếu thông tin về tình trạng tờ khai thông qua chức năng nói trên trước khi in tờ khai để thông quan nhằm tránh xảy ra sai sót, khác biệt giữa thông tin tại doanh nghiệp với tờ khai trên hệ thống của cơ quan Hải quan.

Trường hợp phát hiện có sự khác biệt, sai sót doanh nghiệp cần thông báo ngay cho cơ quan Hải quan để có các điều chỉnh và biện pháp xử lý phù hợp…

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU DIỄN BIẾN NỘP THUẾ CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN