10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất tháng 8/2018

10/10/2018

10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất 8 tháng/2018 theo loại hình doanh nghiệp

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2018, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng đạt 21,28 tỷ USD,  tăng 1,6% so với tháng trước. Nổi bật trong tháng qua là mức tăng nhập khẩu của các nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 618 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 495 triệu USD; dầu thô tăng 245 triệu USD…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2018 đạt 153,72tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước . Nhập khẩu 8 tháng/2018 tiếp tục có tới 43/53 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2017. Số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD là 30/53.

Trong đó, tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 125,2%; quặng và khoáng sản khác tăng 81,4%; than đá tăng 64%; phế liệu sắt thép tăng 50,6%; xơ sợi dệt các loại tăng 34,5%...so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiệnTrị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 8/2018 đạt 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng/2018 đạt 27,29 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện lớn nhất sang Việt Nam là: Hàn Quốc với 11,35 tỷ USD, tăng 18,4%; Trung Quốc với 4,73 tỷ USD, tăng 7,4%; Nhật Bản với 2,56 tỷ USD, tăng 37,1%...so với 8 tháng/2017.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 8/2018 đạt 2,88 tỷ USD, giảm nhẹ 2,2% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng/2018 đạt 21,83 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu có xuất xứ từ  Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản trong 8 tháng/2018 đã chiếm tới 67,2% trong tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này. Cụ thể  là: Trung Quốc: 7,6 tỷ USD, tăng 5%; Hàn Quốc với 4,14 tỷ USD, giảm mạnh 35,1% ; Nhật Bản: 2,92 tỷ USD, tăng 2,1%... so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,9 tỷ USD, tăng 35,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2018 trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 9,29 tỷ USD tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện trong 8 tháng/2018 cho Việt Nam với trị giá chiếm 93% trị giá nhập khẩu của mặt hàng này của cả nước, trong đó: từ Trung Quốc là 5,23 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 3,45 tỷ USD, tăng 1,5%; …

Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo: Trong tháng 8/2018, nhập khẩu hai nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,3 tỷ USD tăng 7,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong 8 tháng đạt 9,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ các quốc gia: Hàn Quốc đạt 2,27 tỷ USD tăng 11,3%; Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD tăng 16% ; Đài Loan đạt 1 tỷ USD tăng 18,5%... so với 8 tháng/2017.

Vải các loại: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8 đạt 992 triệu USD, giảm 11,9% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng từ đầu năm 2018 đạt 8,41 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vải nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng/2018 chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với 4,63 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng thời gian năm trước; Hàn Quốc với 1,45 tỷ USD, tăng 8,3%; từ Đài Loan với 1,06 tỷ USD, tăng 2,2%; Nhật Bản với 487 triệu USD tăng 15% …

Sắt thép các loại: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 1,24 triệu tấn, trị giá đạt 904 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 2,9% về trị giá. Trong 8 tháng/2018, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 9,29 triệu tấn, trị giá 6,72 tỷ USD, giảm 10,6% về lượng nhưng tăng 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 8 tháng/2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với hơn 4,35 triệu tấn, trị giá gần 3,13 tỷ USD, giảm 16% về lượng, nhưng tăng 8,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1,53 triệu tấn, trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 3% về lượng và tăng 20,2% về trị giá…

Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2018 có trị giá 901 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2018 đạt 6,64 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu hóa chất và sản phẩm trong 8 tháng tính từ đầu năm 2018 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,93 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017; xuất xứ từ Đài Loan với 780 triệu USD, tăng 29%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 714 triệu USD, tăng 12,1%...

Xăng dầu các loại:  Lượng nhập khẩu trong tháng 8/2018 đạt 776 nghìn tấn, trị giá 525 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 6% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng/2018 đạt 8,63 triệu tấn, trị giá 5,74 tỷ USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 27,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng/2018 chủ yếu có xuất xứ từ Malaixia với 2,43 triệu tấn, tăng 40,4%; từ Hàn Quốc với 2,16 triệu tấn, tăng 9,4%...  so với 8 tháng/2017.

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: nhập khẩu trong tháng đạt trị giá 463 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 3,8 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng từ đầu năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,43 tỷ USD, tăng 5,9%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 520 triệu USD, tăng nhẹ 0,6%; xuất xứ Đài Loan với 301 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Báo Hải quan